Infraestructura verda

Aquesta cartografia de diagnosi mostra els elements de la infraestructura verda identificats en el procés de redacció de l'Avanç.

Llegenda
Font:
SRPD DSU-AMB a partir de:
- CREAF. Mapa de cobertes del sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona 2015. 2017.
- CREAF. Espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona. 2015.
- ICGC. Mapa dels usos del sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona 2015. 2017.
- Barcelona Regional. Parcs urbans a l'àrea metropolitana de Barcelona. 2017.
- Dades de NVDI Sentinel (2017) i de l'AMB - Direcció de Serveis d'Espai Públic.