INTENSITAT FUNCIONAL DELS TEIXITS URBANS

Es presenta el nivell d'intensitat dels diferents teixits que componen la metròpolis.

Llegenda
Font:
A partir de dades de la DG DEL CATASTRO (2017) i de la GENERALITAT DE CATALUNYA (2017) Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i Règim especial de Treballadors Autònoms del segon trimestre de 2017.

Nota:
El resultat es representa a nivell de parcel·la però tenint en compte, no només les dades de la pròpia parcel·la, sinó també les de l'entorn proper; aquelles parcel·les a menys de 8 minuts caminant.

Teixit residencial:
Es considera teixit residencial aquell que el 60% de la superfície construïda correspon a l'ús residencial.

Teixit d'activitat econòmica:
Es considera teixit econòmic quan el sostre construït d'ús residencial és inferior al 60%.