TEIXITS RESIDENCIALS

Mapa informatiu que mostra els diferents teixits residencials en funció de les seves característiques morfològiques.

Llegenda