CICLES DE MATÈRIA I ENERGIA

S'identifiquen i es localitzen, a mode informatiu, les diferents xarxes de serveis que trobem a tot el territori metropolità.

Llegenda
Font:
A partir de dades de BARCELONA REGIONAL i de l'AMB - Àrea de Medi Ambient.