Delta Polis

Àmbit 6 – B-201 / C-31C
Sant Boi de Llobregat – El Prat de Llobregat │ Nus C-32 / A-2 Delta del Llobregat
Equip: ROBERT DE PAAUW (DEPAAUWARCHITECTURE) + ÁLVARO CLÚA + BERENGUER GANGOLELLS + PAULA BRUNA PÉREZ

Un passeig metropolità connecta els municipis de Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. Es reforça la identitat del paisatge del delta amb l'objectiu d'optimitzar les infraestructures viàries i regenerar els valors ecològics d'aquest espai natural. 

Els nous desenvolupaments urbans es plantegen com a barris amb diversitat d'usos i espais oberts connectats ecològicament, que fan d'espai de transició entre el Parc Agrari del Baix Llobregat i la ciutat. La Gran Via i l'actual connexió amb la C-31 es tracten com a vies cíviques per a vianants i bicicletes, i es desvia el pes del trànsit rodat per altres vies segregades. La plaça Europa de Sant Boi de Llobregat es converteix en un espai de centralitat, intercanviador de transport públic i catalitzador d'activitats que articula el teixit urbà consolidat amb el nou districte amb diversitat d'usos.

El jurat valora aquesta proposta perquè ofereix un escenari hipotètic de futur en el qual el vehicle privat no és el protagonista. Delta Polis és la proposta més ben valorada, però el jurat també ha valorat molt positivament les propostes més realistes Baula activa, en segon lloc, i Un delta per a tots, en tercera posició. 

Materials relacionats: