Nusos i Cruïlles

CONCURS NUSOS I CRUÏLLES. RESULTATS

Es fan públics els resultats del concurs d'idees

El passat 21 de juny es van fer públics els resultats del concurs d'idees Nusos i Cruïlles. Dels 29 equips participants en la darrera fase del concurs, un jurat n'ha destacat sis –un per cadascun dels àmbits proposats– ja que ha considerat que són els que han respost amb més encert als problemes plantejats.

El concurs d'idees «Nusos i cruïlles, el futur de les infraestructures viàries» neix amb la voluntat d'obrir un debat tècnic i professional, alineat i vinculat als objectius del PDU metropolità, sobre quin paper han de tenir aquests espais infraestructurals tan comuns a la metròpolis.

El futur Pla director urbanístic metropolità recollirà les idees valorades pel jurat per tal d'estudiar alternatives en cada un dels àmbits proposats. Per compartir aquestes idees, es preveu fer una exposició a inicis del 2022 i una publicació dins de la col·lecció Quaderns PDU metropolità.

Els diferents equips han proposat idees per reaprofitar aquests espais metropolitans especialitzats, dedicats exclusivament a garantir el moviment eficaç dels vehicles motoritzats, i han plantejat millores per integrar-los en el seu context urbà i natural. Algunes idees desdibuixen els nusos viaris, d'altres proposen noves línies de transport públic transformant les vies en veritables avingudes metropolitanes, n'hi ha que han repensat les connexions ambientals i d'altres han ideat noves centralitats relacionades amb estacions intermodals de transport.

L'AMB agraeix a tots els participants de la primera i la segona fase del concurs i felicita especialment els més ben valorats.

Totes les propostes rebudes es podran consultar pròximament al web urbanisme.amb.cat, i d'aquí uns mesos en la publicació i exposició previstes per al 2022. Moltes gràcies a tots!