Carles Conill Vergès

Enginyer de Camins, Canals i Ports Director de Serveis de Mobilitat Sostenible. AMB
Carles Conill Vergès
Enginyer de Camins, Canals i Ports, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l' Escola d'Administració i Direcció de Empreses de Barcelona. (ESADE)
En l'actualitat és Director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb competències en el cicle integral de l'aigua, el tractament dels residus municipals i l'estratègia contra el Canvi Climàtic.
També és Gerent del Consorci per a la gestió de la planta de tractament Ecoparc 4, i President de la Comissió de Medi Ambient i Residus del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya. Representant de l'AMB al Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.
President del Consell d'Administració de l'empresa Recuperación de Energia, SA, i membre dels Consells de les Societats: Tractament Metropolità de Fangs SL, Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) i Ecoparc del Mediterrani,SA.
Anteriorment ha estat responsable en diferents àmbits de la gestió pública del medi ambient, de la promoció d'habitatge protegit i de l'urbanisme.