«Infraestructuras del metabolismo urbano como estrategia contra el cambio climático»

Aigua i Residus, uns serveis públics que fa anys que són titularitat de l'administració local metropolitana. Son serveis que han assolit la suficiència i seguretat  en la prestació, eficiència en la gestió i un alt nivell tecnològic. Exposarem una descripció del conjunt d'infraestructures en el marc d'una estratègia contra el Canvi Climàtic, on interessa l'eficiència i l'optimització en l'ús dels recursos naturals, es a dir  un metabolisme urbà comptant amb que aquests recursos estan lluny de ser il·limitats.

Després d'una sintètica descripció de xarxes i elements de producció i, des de la constatació de que les ciutats consumeixen el 75% de l'energia total, essent responsables del 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, parlarem d'eficiència energètica dels espais construïts, el potencial i ús de renovables i sobretot, la transició energètica, el camí cap a un nou model energètic, eficient i distribuït.

Al final, farem una petita menció a com la població de les ciutats, en aquests comportaments d'estalvi, eficiència i compromís, va sovint per davant de les administracions i els decisors.