Jordi Llonch Soler

Arquitecte Cap de l'Àrea de Territori i Medi Ambient. Aj. de Badia del Vallés
Foto_Llonch Soler, Jordi
Jordi Llonch i Soler, Sabadell, 1957
Arquitecte Superior, Escola d'Arquitectura del Vallès 1984

Arquitecte Municipal, Cap del servei d'Urbanisme a l'Ajuntament de Palafrugell de l'1 de setembre de 1986 al 30 d'agost de 1990

Cap de la Secció d'Infrastructures i Obres a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, de l'1 de setembre de 1990 al 31 d'abril de 1992

Cap de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de l'1 de maig de 1992 fins a l'actualitat. (amb els anys ha variat la denominació del lloc)

Altres experiències professionals: treball com a professional lliberal de 1984 a 1986