"Hem de trencar barreres i barrejar espais, gent, usos i activitats"

L'habitatge i els serveis són activitats que es situen bastant properes tot i que encara caldria millorar la seva distribució. En canvi viure i treballar si que són activitats que obliga a grans desplaçaments en la metròpolis de Barcelona.

L'urbanisme no és l'únic ingredient per millorar la qualitat de vida, però té molta importància en la distribució d'activitats i construcció d'espais. Cal trencar barreres i barrejar espais, gent, usos i activitats.

L'augment dels preus dels habitatges provoca una expulsió de la gent dels barris i en conseqüència la fragmentació del teixit social i la segregació per capacitat econòmica.

La rehabilitació és fonamental per millorar la qualitat de vida de les persones i no perdre la identitat del barri. L'urbanisme ajuda a organitzar i crear espais socials i potenciar els centres de les ciutats com espais de relacions socials i de comerç local i reforçar el sentiment de pertinença.

El PDU ha de ser capaç de coordinar la realitat de 36 municipis amb les realitats de més enllà dels límits de l'àrea metropolitana.