Marta Vicens Nuñez

Arquitecta Responsable de l'Oficina Tècnica de Territori. Aj. de Badia del Vallés
Foto_Vicens Nuñez, Marta
Estudis: 
1996: Arquitectura. ETSAV
2007: Tècnic Urbanista. SERT
2008-17: Seminari Tècnic Local. EAP
2011: ITE. SERT
2012: Procediments llei urbanisme. EAP
2015: Rehabilitació Energètica dels Edificis. COAC
2016: Especialització per a Arquitectes al servei de l'Administració Pública. SERT
2018: Màster Metròpoli. IermB. UAB
Experiència:
1984: Despatx Patrís, arquitecte. Treballs d'urbanització
1986-88: El.lacoració arxiu escoles Barcelona i Tarragona. Beca ETSAV
1990: Despatx BPB, arquites. Treballs d'edificació
1996: Tasques professionals com Autònoma. Projectes d'edificació
2005: Suport  Urbanisme de Badia del Vallès
2006: Arquitecta funcionària de Badia del Vallès
2009: Coordinadora d'acció territorial,M.A. i promoció econòmica a Badia del Vallès
2018: Responsable Oficina Tècnica Territori"