Ramon Sisó Almirall

Arquitecte AMB
Ramon Sisó Almirall
Arquitecte per l'ETSAB (2001). Màster d'Estudis Territorials per l'EAPC-UPF-UPC (2004), Màster de Projectació Urbanística FPC-UPC (2006). Alumne doctorand al DUOT. Ha exercit d'arquitecte amb despatx professional propi, amb obres d'habitatge col·lectiu, rehabilitació, urbanisme, i col·laborant amb altres despatxos: Seguí Arquitectura, SL (1999-2005). Membre de l'equip redactor del Pla territorial metropolità de Barcelona (2010), de plans directors urbanístics, projectes europeus i estudis sobre paisatge, a l'Institut d'Estudis Territorials (2005-2013). Ha impartit docència en màsters i cursos sobre urbanisme, territori i paisatge (MPU, MDUT, Geografia UB, Paisatges culturals-ETSAV). Actualment és membre del Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità a l'AMB.