"L'habitatge relacionat amb l'espai urbà"

La Intensitat té molts conceptes com la ciutat complexa, densa, la connectivitat, la permissivitat... que s'haurien d'aplicar quan fem un planejament urbà. S'ha de crear vincles entre la cultura urbanística i la cultura urbana, que és el que costa més avui en dia. També hauríem d'incloure a la nostra societat les diferents formes d'obtenir habitatges que ja estan actives a Europa, com les cooperatives d'habitatges, els co-livings, els co-housing, la ocupació programada, els hotels socials, el règim de concessió de sòl, els habitatges temporals de baix cost...