La infraestructura verda, a debat al COAMB

Aquesta jornada dedicada a la infraestructura verda va aprofundir en aquests espais d'alt valor ecològic que proporcionen beneficis ambientals a la població. També es va repassar breument tot el contingut de l'Avanç del PDU. Va ser una convocatòria amb l'aforament complet!

Tipus: Debat Col·legi professional i Centres de recerca
Data: 16-09-19 
Lloc: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Municipi: Barcelona
 • Programa
  19.00 h Benvinguda a càrrec de Ricard Vizcarra, president del COAMB.

  19.10 h "El contingut de l'Avanç del PDU" a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  19:20 h "El paper de la infraestructura verda en el PDU" a càrrec d'Annalisa Giocoli, arquitecta, i Jacob Cirera, ambientòleg, ambdós de l'equip de redacció del PDU.

  19.50 h Debat sobre infraestructura verda, amb la participació del públic i de diversos experts. Modera: Ricard Vizcarra (COAMB).

  20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Ramon Torra, gerent de l'AMB.
 • Relat
  El passat 16 de setembre es van iniciar els debats als col·legis professionals i centres de recerca amb una sessió al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya en què es va tractar el paper de la infraestructura verda en el PDU metropolità. Aquests debats amb temàtiques diferents s'aniran succeint fins al més de desembre i tractaran els diferents reptes i oportunitats que presenta l'Avanç de PDU metropolità: infraestructura verda, cicles de matèria i d'energia, desenvolupament socioeconòmic, cohesió social i mobilitat.

  A la sessió hi van assistir més de 90 persones, entre les quals hi havia una representació significativa de les diferents institucions públiques i privades que són referència en la temàtica del debat: el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, representants de diversos ajuntaments metropolitans, investigadors del centre de recerca CREAF, entre d'altres.

  L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec de Ricard Vizcarra, president del Col·legi d'Ambientòlegs. Tot seguit el director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Josep M. Carreras, va fer una pinzellada del contingut de l'Avanç del PDU. Va exposar els diferents reptes i oportunitats que es presenten, així com els propòsits que el Pla planteja per abordar-los. Als propòsits estructura metropolitana i mosaic agroforestal s'hi recullen part dels temes relacionats amb la infraestructura verda.

  A continuació l'arquitecta Annalisa Giocoli i l'ambientòleg Jac Cirera, ambdós membres del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, van desenvolupar el contingut de l'Avanç pel que fa a la infraestructura verda: el seu paper en la millora del cicle natural de l'aigua i la connectivitat ecològica, la importància d'incentivar la gestió del territori forestal i agrícola metropolità i la recuperació de conreus o la necessitat de naturalitzar els teixits urbans per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans.

  El debat, moderat pel president del COAMB, va tenir una participació activa de la fila zero. S'hi van tractar temes com: la importància de la regulació dels usos en el mosaic agroforestal i de la gestió per assolir els reptes plantejats; la necessitat d'un seguiment i coneixement més profund dels processos ecològics que s'aniran produint en els diferents ecosistemes metropolitans en el context de canvi climàtic actual, i la necessitat de comptar amb tots els espais verds de la metròpolis per crear natura i, de retruc, benestar per a la població.

  L'acte va concloure amb una síntesi dels continguts i l'agraïment de Ramon Torra, gerent de l'AMB, a tots els presents.
 • Materials relacionats