Cicle de matèria i energia, a debat al COEIC

La sala d'actes del COEIC es va omplir per acollir el segon debat temàtic del procés participatiu del PDU, en aquesta ocasió dedicat als cicles de matèria i energia. També es va repassar breument tot el contingut de l'Avanç del PDU.

Tipus: Debat Col·legis professionals i Centres de recerca
Data: 30-09-19 
Lloc:
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
Municipi: Barcelona
 • PROGRAMA
  18.30 h Benvinguda a càrrec de Josep Canós, degà del COEIC

  18.40 h  "El contingut de l'Avanç del PDU" a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

  18.50 h "Els cicles de matèria i energia en el PDU"  a càrrec de Jacob Cirera, ambientòleg de l'equip de redacció del PDU

  19.20 h Debat sobre cicles de matèria i energia, amb la participació del públic i de diversos experts. Modera: Maria Salamero

  20.00 h Cloenda de l'acte a càrrec de Ramon Torra, gerent de l'AMB
 • RELAT
  En el marc del cicle de debats als col·legis professionals i centres de recerca del procés de participació pública del PDU, el passat 30 de setembre va tenir lloc al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) la sessió en què es va tractar el paper dels cicles de matèria i energia en el PDU metropolità. Aquests debats, que s'aniran succeint fins al més de desembre, tracten sobre els diferents reptes i oportunitats que presenta l'Avanç de PDU metropolità: infraestructura verda, cicles de matèria i d'energia, desenvolupament socioeconòmic, cohesió social, mobilitat i governança.

  Al segon debat hi van assistir prop de 70 persones, entre les quals hi havia una representació significativa de les diferents institucions públiques i privades referents en la temàtica del debat: la directora de l'Agència Local de l'Energia de Barcelona, Cristina Castells, representants de diversos ajuntaments metropolitans i de la Generalitat, així com el president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, entre d'altres.

  L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec de Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials. Tot seguit, el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Josep M. Carreras, va contextualitzar el document i va fer un recorregut sintètic pel contingut de l'Avanç del PDU. Va exposar els diferents reptes i les oportunitats que es presenten, així com els propòsits que el Pla ha d'abordar. Als propòsits d'estructura metropolitana s'hi recullen part dels temes relacionats amb els cicles de matèria i energia, tot i que el PDU considera el metabolisme metropolità de manera transversal.

  A continuació, l'ambientòleg Jac Cirera, membre del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, va exposar el contingut de l'Avanç pel que fa al metabolisme metropolità: el seu paper en l'aprofitament de recursos renovables, l'ús eficient del territori i la seva capacitat d'esdevenir més circular, la correcta integració de les infraestructures associades a aquest metabolisme, així com la necessitat de minimitzar els impactes i les vulnerabilitats no desitjades per assolir ambients urbans saludables. Finalment, va remarcar la importància de la implicació de tots els actors.

  El debat va tenir una participació molt activa de les comissions del Col·legi, que van valorar molt positivament el paper que el metabolisme pren en el PDU. S'hi van tractar els temes següents: el PDU com un pla condicionat per les capacitats del territori, tant de recursos com de requeriments de qualitat de vida; la cohesió social des de la perspectiva de la necessitat de llocs de treball i d'habitatge; els mecanismes d'impuls de la rehabilitació de l'edificació; la necessitat d'un Observatori per fer el seguiment del Pla, l'aprofitament d'energia solar en cobertes industrials o l'impuls de l'ús d'aigua regenerada.

  L'acte va concloure amb l'agraïment a tots els presents de Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, i amb el comiat de Jordi Renom, que va oferir la col·laboració del COEIC en el procés de redacció i desenvolupament del PDU.
 • Materials relacionats