ESTRUCTURA URBANA I SOCIAL

Conformada per les àrees de centralitat, les vies metropolitanes i l'estructura verda, mostra com es pot vertebrar el territori i les relacions socials que es poden establir.