ESTRUCTURA ECOLÒGICA

Assegura el funcionament ecològic del territori, permet preservar l'aigua, que és un recurs escàs i vital, donar qualitat i continuïtat als espais verds i alhora mantenir activitats com l'agricultura i la pesca.