MOSAIC AGROFORESTAL

Està format pel conjunt d'espais forestals i conreus que combinen dues característiques de gran interès ambiental i social: són formacions amb un alt nivell de qualitat en termes de biodiversitat i garanteixen la funcionalitat i la regulació dels cicles naturals.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol  "P.02 Mosaic Agroforestal", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.