On Som?

Actualment es troba oberta la fase participativa posterior a l'aprovació de l'Avanç del PDU, amb l'objectiu de recollir les reflexions i propostes de la ciutadania en relació als objectius del Pla i el model de metròpolis.

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model clarament participatiu en el desenvolupament dels plans urbanístics, la qual prioritza tant la informació sobre els treballs de documentació i anàlisi com la participació activa en les diferents fases del procés, per assolir un nivell elevat d'implicació de les reflexions i les propostes de la ciutadania.

En la fase prèvia a l'aprovació de l'Avanç, la relació amb la ciutadania en general es va orientar en gran mesura a aconseguir la màxima difusió sobre l'existència i l'abast del Pla, i relatar d'una manera transparent el procés de redacció que s'està desenvolupant. Concretament, es van habilitar espais virtuals -com ara el web específic del PDU que conté un ampli recull d'informació vinculada al PDU-, es van dissenyar espais expositius per divulgar alguns dels aspectes clau del Pla i es van programar diferents actes públics de difusió.

El procés de tramitació preveu dues fites clau en què els documents urbanístics han de ser exposats al públic: l'aprovació de l'Avanç del Pla, ja assolida, i la que es produirà posteriorment a l'aprovació inicial del document del PDU.

La publicació de l'Avanç de Pla es va aprovar pel Consell Metropolità en sessió del 26 de Març de 2019. La importància d'aquesta fita rau en el fet que es tracta del document que exposa els principals objectius i el model de metròpolis que proposa el Pla, i s'hi descriuen i valoren les alternatives considerades. Aquesta fase participativa es troba oberta actualment i es desenvoluparà fins el 13 de desembre de 2019, data límit per recollir els suggeriments, que seran valorats de cara a la redacció del document del PDU.