Workshops

Els workshops són jornades tècniques organitzades per l'AMB en el marc de generació de coneixement, en la primera fase del procés de redacció del PDU metropolità. Aquests espais de treball amb diversos continguts específics sobre el territori, s'estructuren a través d'una sèrie de ponències de diferents professionals experts en la matèria i unes posteriors taules de debat.

Workshops