El desenvolupament socioeconòmic al PDU, a debat

Tercer debat del PDU metropolità obert als col·legis professionals i centres de recerca

El desenvolupament socioeconòmic a debat
Tema:
Metròpolis, Urbanisme
Tipus:
Jornades
Públic:
Especialitzat
Quan:

On:
CEC (Col·legi d'Economistes de Catalunya), Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006, Barcelona  (Veure)
Promotors:

Descripció

El desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana ha anat estretament lligat a la seva evolució urbana i territorial. L'àrea metropolitana central, amb 3,2 milions d'habitants, representa més de la meitat de la producció total de Catalunya.

Sense perdre de vista les diferents escales de mercat (preeminentment la regió metropolitana de Barcelona, però també Catalunya, el territori peninsular i l'euroregió mediterrània), l'àrea central reuneix i combina els avantatges d'una capitalitat com Barcelona, unes infraestructures que són porta al món, els beneficis de les economies d'urbanització, la diversitat de ciutats i teixits urbans, i la singularitat d'uns espais oberts productius.

Però d'altra banda, la rellevància del problema climàtic, l'envelliment demogràfic, els efectes que té sobre el mercat de treball i els serveis assistencials, la dificultat per accedir a l'habitatge, la digitalització i transformació de les activitats, la pèrdua i envelliment del sòl industrial, entre altres qüestions, tensen les relacions econòmiques i espacials.

Aquests reptes, tant interns com externs, posen a prova les capacitats d'un territori altament densificat i ambientalment insostenible, però que tanmateix pot jugar amb les possibilitats que ofereixen les condicions de context esmentades, i aprofitar la riquesa d'un teixit empresarial divers. Cal debatre, doncs, l'avantatge que ofereix la possibilitat d'evolucionar cap a un territori més resilient socialment i econòmicament parlant, capaç d'incloure diferents models econòmics, interdependents, circulars i d'escala diversa.

En conseqüència, amb les possibilitats que ens ofereix el planejament urbanístic cal estimular el desenvolupament de l'activitat econòmica d'una manera equilibrada i eficient, per tal que es fomenti l'ocupació a prop de l'habitatge, en funció de les capacitats de cada territori, i que s'incentivi alhora un ús més eficient de les infraestructures de serveis i dels recursos naturals.

Programa

19.00 h Benvinguda a càrrec d'Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya
19.05 h "El contingut de l'Avanç del PDU" a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
19.20 h "El desenvolupament socioeconòmic en el PDU" a càrrec de Ramon Sisó, arquitecte, i Joan López, geògraf, de l'equip de redacció del PDU
19.50 h Debat sobre desenvolupament socioeconòmic, amb la participació del públic i de diversos experts. Moderat per Miquel Morell, membre de la Junta de govern del CEC.
20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

On

  • CEC (Col·legi d'Economistes de Catalunya) Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006, Barcelona

Com anar-hi?
Transports al voltant de...