El marc regulador i la governança al PDU, a debat

Sisè debat del PDU metropolità obert als col·legis professionals i centres de recerca

Governança
Tema:
Urbanisme
Tipus:
Jornades
Públic:
Especialitzat
Quan:

On:
ICAB (Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona), carrer de Mallorca, 283, 08037, Barcelona  (Veure)
Promotors:

Descripció

La planificació urbanística és un exercici de govern obligat en qualsevol metròpolis del món actual i, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, no només és essencial per garantir l'ordenació i el funcionament del territori metropolità sinó que, al mateix temps, és indispensable per a l'exercici del conjunt de competències que l'AMB té assignades sobre aquest territori.

L'AMB és una realitat econòmica i social molt dinàmica i consolidada de 36 municipis que ha estat regulada des de 1976 pel PGM en 27 d'aquests 36 municipis i per altres figures de planejament general a la resta. Aquest Pla ens ha permès construir la metròpolis que tenim avui, però malgrat les més de 1.000 modificacions que ha patit, moltes de les previsions han quedat obsoletes perquè les condicions socioeconòmiques i d'atenció al medi ambient han canviat.

En aquest context es planteja la conveniència de la redacció del PDU que, d'altra banda, resulta obligat tal com estableixen el Pla territorial metropolità de Barcelona i la Llei de l'AMB. A més, resulta necessari com a instrument urbanístic previ a l'elaboració del POUM metropolità que revisarà i adaptarà el planejament urbanístic vigent en coherència amb el PDU.

En aquest sentit, el PDU és l'instrument que ha d'ordenar el territori metropolità en conjunt les properes dècades i ha de permetre revisar i actualitzar el model metropolità amb un projecte comú ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat que integri la diversitat dels municipis que el configuren en el marc de la regió metropolitana.

En aquesta sessió es presentarà el document d'Avanç del PDU i es farà èmfasi en els aspectes relatius al marc regulador i a la governança.

Programa

18.30 h Benvinguda institucional, a càrrec de Cristina González Nebrera,presidenta de la Comisió de Dret Administratiu de l'ICAB.

18.35 h Explicació Avanç PDU a càrrec de Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

18.50 h "El marc regulador i la governança en el PDU", a càrrec de Mercè González, arquitecta de l'equip de redacció del PDU

19.15 h Reflexions prèvies

19.30 h Debat obert 
amb la participació del públic i de diversos experts. Modera Carles Pareja Lozano, vicepresident de la Secció Dret Administratiu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

On

  • ICAB (Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona) carrer de Mallorca, 283, 08037, Barcelona

Com anar-hi?
Transports al voltant de...