El concurs "Nusos i cruïlles" ja té els finalistes de la 1a volta

El futur de les infraestructures viàries. Nusos i cruïlles. Finalistes 1a volta

Els equips seleccionats hauran de presentar les seves propostes a finals de novembre

Finalment, i després de poder garantir la seguretat de les persones que participaven en les deliberacions del concurs i d'acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives, es va poder avaluar la documentació aportada pels nombrosos equips concursants al Nusos i Cruïlles, molts dels quals havien optat per presentar candidatura a dos dels àmbits. Les valoracions es van dur a terme en sales virtuals i tal com es pot llegir a les actes, aquestes han estat unes resolucions complexes en què s'ha de destacar la qualitat dels equips participants, i en què s'ha valorat el nombre i la varietat dels candidats.

Els equips candidats seleccionats disposaran ara del període pertinent per redactar les seves propostes.

Als enllaços que apareixen a continuació, es poden consultar els candidats seleccionats per àmbit, així com les actes de deliberació del jurat. També es pot consultar el resum del concurs i l'anunci de licitació amb els diferents plecs i la documentació relacionada.

Consulta la informació