El futur de les infraestructures viàries. Nusos i Cruïlles - Concurs d'idees

Concurs d'idees

L'AMB ha convocat un concurs d'idees per repensar les infraestructures viàries.

L'AMB ha convocat un concurs d'idees per repensar les infraestructures viàries.

L'organització col·lectiva de la mobilitat de les persones és un element determinant en la construcció espacial dels entorns urbans i de l'espai públic. Quan el model de mobilitat es basa exclusivament en l'ús individual de l'automòbil i la construcció de xarxes segregades, la ciutat i l'espai públic pateixen greus conseqüències, com la generació de barreres, el trencament de les continuïtats de la xarxa local o la segregació de teixits urbans i espais naturals, entre altres.

El Pla director urbanístic metropolità  (PDU) que està redactant l'AMB és un instrument que pot incidir de manera directa en la resolució d'aquests conflictes. El PDU pretén una mobilitat d'escala humana que sigui sostenible per a les persones i el territori, que cohesioni i vertebri l'àrea metropolitana i que sigui eficient i maximitzi els fluxos de persones i no de vehicles.

Per tal d'afavorir aquest canvi de model de mobilitat, és molt important generar un relat sobre com han de ser les infraestructures destinades a la mobilitat i la seva relació amb la ciutat.

L'AMB planteja aquest concurs d'idees com un procés de participació tècnica vinculat i alineat amb els objectius del PDU, amb la finalitat de recollir estratègies i apostes que replantegin el futur rol de les infraestructures viàries metropolitanes i el seu encaix territorial, i exemplificar-ho en els espais de trobada dels diferents elements d'aquestes infraestructures: els nusos.

Us convidem a participar-hi i fer propostes sobre algun dels sis àmbits que ha definit l'AMB i que estan repartits per tot el territori metropolità.

El 15 de gener a les 19.00 h tindrà lloc l'acte de presentació del concurs al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per al qual cal inscripció prèvia

El termini de presentació de sol·licituds per participar al concurs finalitza el 28 de febrer del 2020.