El PDU Metropolità al cicle "Urbanisme i... Habitatge"

Urbanisme i habitatge

Alexandra Quesada, responsable d'habitatge del PDU, va impartir-hi una ponència

El 20 d'abril, Alexandra Quesada, responsable d'habitatge del Pla director urbanístic metropolità, va participar al cicle "Urbanisme i... Habitatge", organitzat al COAC per l'Associació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya.

Quesada va fer la ponència conjuntament amb Josep Maria Borrell i Jordi Mas, coordinadors tècnics de l'IMPSOL i el CMH, respectivament. La primera part es va centrar en la diagnosi i les propostes que fa el Pla director urbanístic al territori metropolità en el marc de la planificació de l'habitatge, sobretot de cara a fer-lo més assequible per facilitar-hi l'accés. En la segona part es van explicar resumidament les diferents propostes que preveu el Pla metropolità de rehabilitació d'habitatges aprovat recentment. En l'última part, es van exposar els projectes d'habitatge protegit que l'IMPSOL ha promogut i construït al llarg dels anys i es va descriure l'evolució d'aquestes propostes.

La sessió va finalitzar amb un debat sobre les polítiques d'habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.