El procés de participació del PDU a l'Escola Sert

El Procés de participació del PDU

L'equip del PDU ha explicat el disseny del procés de participació al curs "Arquitectura social: cooperació ciutadana i resolució de conflictes al territori"

El passat 23 de gener, l'equip del PDU va participar a Barcelona en el curs de l'Escola Sert: "Arquitectura social: cooperació ciutadana i resolució de conflictes al territori", dirigit per Itziar González, per explicar el disseny del procés de participació de l'Avanç del PDU.

Aquest curs té com a objectiu formar professionals per garantir una bona consecució dels processos de transformació territorial i urbana, i resoldre'n els conflictes amb tècniques per a la construcció d'espais de cooperació entre professionals, administració i ciutadania.

Dins del programa del curs, l'equip del PDU va exposar com s'havia plantejat el procés de participació de l'Avanç del Pla des de la perspectiva d'una administració pública supramunicipal com l'AMB. En primer lloc, es va explicar de quina manera s'ha entès la participació en relació amb el Pla i, concretament, amb els objectius de l'Avanç. En segon lloc, es va desgranar el disseny del procés a partir dels recursos disponibles, i de quina manera s'ha establert la col·laboració amb els diferents agents externs que han intervingut en les sessions de participació. Finalment, es va fer una valoració quantitativa i qualitativa del procés global, de la qual es van destil·lar una sèrie de preguntes obertes per a la reflexió sobre l'enfocament de la participació en les següents fases de redacció del Pla.

Per cloure la jornada, amb els participants i la directora del curs es va generar un enriquidor debat que va posar en valor la importància d'un procés de participació d'aquestes característiques i, alhora, va plantejar els reptes per a l'exercici pràctic que, a partir de les diferents ponències del curs, hauran d'elaborar els alumnes. 

Enllaços relacionats