Finalitza el període d'informació pública de l'Avanç del PDU

Finalitza el període d'informació pública de l'Avanç del PDU

El passat 31 de gener va finalitzar el període d'informació pública de l'Avanç del PDU i es va cloure el procés de participació que s'ha desenvolupat al llarg dels darrers mesos.

A la gran quantitat d'aportacions recollides en les múltiples presentacions, tallers i debats ciutadans celebrats durant els deu mesos transcorreguts des de l'aprovació de l'Avanç, s'hi uneixen, un cop finalitzat aquest procés, els suggeriments escrits tramesos per ajuntaments i altres institucions públiques, entitats, organitzacions i particulars.

En total, s'han rebut vuitanta-vuit documents d'extensió, forma, objectius i continguts molt diversos, als quals també s'hi han de sumar les aportacions de les vora mil persones que han assistit als diferents espais de participació habilitats amb aquesta finalitat. L'equip del PDU inicia ara un procés de recollida i síntesi d'aquests documents, que ha de permetre extreure'n i classificar les aportacions que contenen per tal d'estudiar-ne la incorporació a la proposta del Pla. El dia 5 de març hi ha prevista una sessió de cloenda per tal de fer un primer retorn de quins han estat els principals suggeriments rebuts i de quina manera se'ls donarà continuïtat.

Gràcies a aquestes contribucions, el document del PDU per a l'aprovació inicial serà més ric i precís, i recollirà, fins on sigui possible, coneixements, sensibilitats i punts de vista que només la ciutadania i les institucions més properes al territori poden aportar.