II Jornada Aigua i Ciutat 2020

II Jornada Aigua i Ciutat 2020

El Servei de Redacció del Pla Director participa en la primera taula rodona d'aquesta jornada de la Fundació Cercle d'Infraestructures

Després de la presentació "Barcelona, una metròpoli en transició" feta per Vicente Guallart, arquitecte i fundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, es va iniciar una taula rodona i un col·loqui amb Assumpció Puig, degana del COAC, Andreu Ulied, Enginyer CCP , Pere Macias, professor d'urbanisme de la UPC, i Jacob Cirera, ambientòleg del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB.

D'entre els diversos temes de debat, es va prestar especial atenció al concepte de biociutat  i increment del verd, tot considerant que cal pensar la infraestructura verda a escala metropolitana i assenyalant que calen també avingudes més verdes i eixos verds que connectin amb els grans parcs més perifèrics i amb els espais naturals (platges, rius, Collserola). En definitiva, es va remarcar que s'ha d'aprofitar l'espai verd per generar una estructura verda metropolitana.

Un altre dels temes importants tractats va ser el relacionat amb l'aigua, on es va explicar que Barcelona i el seu continu urbà pateixen l'efecte illa de calor, i que la vegetació i la permeabilitat del sòl actuen com a elements de regulació de la temperatura. Per això es va apuntar, la necessitat d'aprofitar recursos alternatius (aigua regenerada, aqüífers urbans) per utilitzar-los com a reg de suport per a aquesta vegetació.

Com a conclusió, es va considerar que la renaturalització de Barcelona passa per vincular el fenomen urbà amb el territori i l'entorn (espais naturals, aqüífers) per maximitzar els efectes positius dels serveis ecosistèmics.