Jornada "La ciutat del Ripoll"

IMG

Hi participen tècnics del PDU i alumnes del màster d'Urbanisme de la KU Leuven

El passat 20 d'abril, a la Biblioteca Municipal de Cerdanyola del Vallès, es va celebrar la jornada explicativa "La ciutat del Ripoll", amb la participació d'alumnes del màster Internacional d'Urbanisme de la KU Leuven i tècnics del Servei de Redacció del Pla Director.

Per part de la KU Leuven, hi va assistir l'equip format per la professora Raquel Colacios i el professor Iván Llach, i per part del Servei, Laia Guillén (arquitecta), Javier Ortigosa (enginyer de camins) i Ramon Sisó (arquitecte).

El riu Ripoll va ser el protagonista de la jornada, com a element central en el desenvolupament i les transformacions urbanes, des de diferents lectures a escala territorial i temàtiques diverses.

La introducció en l'àmbit vallesà va començar a càrrec de Ramon Sisó, amb una presentació sobre l'estructura i les escales de planejament i la capacitat de trobar el projecte a partir de l'anàlisi i la interpretació del territori, que va concloure amb un avanç de les propostes del Pla director urbanístic metropolità.

A continuació, Javier Ortigosa va plantejar la seva exposició en dues parts. En la primera, va exposar de manera genèrica els reptes de futur de la mobilitat global i els nous paradigmes que fan repensar la transformació de les xarxes de mobilitat en termes d'eficiència i connectivitat urbana. En segon lloc, va concretar aquests reptes a través de la proposta de l'estructura social urbana del Pla.

L'arquitecta Laia Guillén va exposar els reptes actuals i futurs de l'àrea metropolitana de Barcelona relacionats amb el metabolisme urbà, fent especial atenció a l'aigua com a recurs imprescindible i com a element estructurant dels espais oberts.

La jornada va finalitzar amb un debat, moderat pel professorat, en què es van detallar aspectes de les presentacions i es van comparar les diferents experiències urbanes dels assistents.