La infraestructura verda en el Pla director urbanístic metropolità

Infraestructura verda

Debat sobre el decàleg d'elements estratègics

El passat 28 d'abril, Annalisa Giocoli, representant del Servei de Redacció del Pla Director, va assistir a una jornada on es va debatre sobre la funció de la infraestructura verda al Pla director urbanístic metropolità. Aquesta sessió s'organitzava al voltant de l'article publicat al número 64 de la revista Papers.

Com a resultat del treball conjunt de les deliberacions, es va esbossar un decàleg d'elements estratègics per planificar i gestionar la infraestructura verda metropolitana de Barcelona, amb un objectiu principal: potenciar-la com a sistema proveïdor de serveis ecosistèmics per tal de frenar la pèrdua de biodiversitat, adaptar les ciutats al canvi climàtic i convertir-les en espais més sostenibles, resilients i saludables per a les persones.

Aquests deu punts van ser:
  • Planificar la infraestructura verda com a condicionant del desenvolupament urbà i territorial des d'una aproximació sistèmica.
  • Establir mecanismes i instruments per a la governança, planificació, gestió i finançament de la infraestructura verda amb una visió transversal.
  • Regenerar els teixits urbans i els nous desenvolupaments urbans seguint els principis de l'urbanisme ecosistèmic.
  • Connectar els fluxos metabòlics que mou el sistema metropolità seguint els principis de l'economia circular.
  • Potenciar l'estructura funcional de la infraestructura verda ampliant-ne i diversificant-ne els elements i afavorint-ne la naturalització.
  • Conservar la seva biodiversitat funcional tenint en compte les funcions i serveis que aporta a la societat.
  • Valorar les funcionalitats de la infraestructura verda preveient solucions ecosistèmiques i basades en la natura.
  • Diversificar els serveis ecosistèmics, com ara la producció agroecològica, la regulació climàtica i els espais culturals i de lleure.
  • Desenvolupar metodologies que permetin l'avaluació integral de la infraestructura verda com a eina imprescindible per a la sostenibilitat urbana.
  • Crear consciència social i implicar la ciutadania en el desenvolupament de la infraestructura verda com a suport de la salut i el benestar de les persones.