Participació a la revista Papers

PARTICIPACIÓ DE L'AMB A LA REVISTA PAPERS

El número 64 de la revista inclou articles sobre la infraestructura verda metropolitana

Aquest monogràfic inclou l'article "La infraestructura verda en el Pla director urbanístic metropolità", de Jacob Cirera i Annalisa Giocoli, tècnics del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB.
En el text s'explica com, 44 anys després de l'aprovació del Pla General Metropolità, els canvis ecològics, socials i de coneixement sobre els espais verds, agraris i forestals metropolitans fan necessari un replantejament en la seva definició. El Pla director urbanístic metropolità (PDU) és l'oportunitat per copsar les problemàtiques d'aquests entorns i capgirar la mirada que tradicionalment ha tingut l'urbanisme sobre els espais oberts. El PDU es planteja dissenyar la infraestructura verda com a base estructural del desenvolupament urbà considerant tres estratègies principals: la recuperació de l'activitat agrària, la millora del cicle integral de l'aigua i l'establiment d'una xarxa de verd urbà interconnectada amb el seu entorn.
La resolució urbanística d'aquests aspectes pot ser estratègica per generar un sistema d'espais naturals i seminaturals resilients als efectes del canvi climàtic, que eviti riscos i que garanteixi la prestació de serveis ecosistèmics i la qualitat de vida de la població metropolitana.
Podeu consultar l'article al següent enllaç