Participació de l'AMB a la revista QRU

PARTICIPACIÓ DE L'AMB A LA REVISTA QRU

El volum número 11 de la revista recull diversos articles sota el títol "Barcelona Metropolis"

Diverses de les aportacions realitzades en el marc de l'ISUF-H de Barcelona 2020 han estat agrupades per aquest volum de la revista QRU, publicació destinada a recollir treballs d'investigació sobre l'urbanisme i la ciutat, que en aquesta edició ha centrat la mirada en el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En aquest volum també podem trobar l'article "La redacció del PDU metropolità: l'àrea metropolitana de Barcelona, el territori i els seus habitants", de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, així com una ressenya a la col·lecció "Quaderns PDU metropolità" del Pla director urbanístic.

Podeu consultar aquests articles als enllaços relacionats.