Presentació de l'Avanç i el procés de participació del PDU

Presentació del document d'Avanç i del Procés participatiu

El document mostra els objectius, els principis generals i la diagnosi realitzada

El passat 26 de març el Consell Metropolità va aprovar l'Avanç del Pla director urbanístic (PDU), document que donarà pas a la revisió del Pla General Metropolità (PGM) vigent des del 1976 i amb més de mil modificacions fins a dia d'avui.

L'Avanç del PDU té per objecte mostrar els objectius, els principis generals i la diagnosi en un estat que permet al mateix temps recollir les aportacions que puguin matisar-les, completar-les i definir-les amb més precisió en els estadis posteriors del procés de redacció. Amb l'aprovació del document s'inicia el període d'informació pública en què s'obre la participació a la ciutadania i a altres agents implicats en el territori metropolità.

Ens plau convocar-vos el proper dimarts 16 de juliol a les 19.00 h a la seu del COAC a la presentació del document de l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com del calendari del procés participatiu que hem establert per a la propera tardor fins el 13 de desembre.Programa de l'acte de presentació

18.50 h Arribada dels assistents

19.00 h Benvinguda a càrrec de l'l·lma. Sra. Assumpció Puig, degana del COAC i del Sr. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat.

19.15 h Presentació de «El contingut de l'Avanç del PDU» a càrrec de Sr. Josep Ma. Carreras, director de serveis d'Urbanisme de l'AMB.

19.45 h Presentació de «La participació dins el procés de redacció del PDU» a càrrec del Sr. Ramon Torra, gerent de l'AMB.

20.00 h Torn obert de precs i preguntes.

20.30 h Clou l'acte el Sr. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat.