S'amplia el termini d'informació pública

Ampliació

Termini d'informació pública de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità fins el 31 de gener

Un altre punt aprovat pel Consell Metropolità és l'ampliació del termini d'informació pública de l'Avanç del PDU metropolità fins al 31 de gener del 2020. La data vigent fins ara era el 13 de desembre del 2019, però diferents organismes del procés participatiu han demanat allargar el termini d'informació pública, amb l'objectiu d'afavorir que hi hagi més participació de tots els agents implicats i facilitar la presentació de suggeriments. A més, l'existència de diverses convocatòries electorals dins d'aquest període ha condicionat la programació dels diferents actes previstos.

El període d'informació pública del PDU metropolità va començar el passat 26 de març del 2019, quan el mateix Consell Metropolità va aprovar el document de l'Avanç del Pla director urbanístic. Associat a aquest període d'informació pública, s'està portant a terme un procés de participació ciutadana amb l'objectiu de difondre els continguts de l'Avanç i implicar-hi la societat.

Pots enviar-nos les opinions i els suggeriments que consideris oportuns mitjançant el següent formulari, que seran valorats de cara a la redacció del PDU. Si vols fer un suggeriment formal amb acusament de recepció, pots fer-ho presencialment al Registre de l'AMB, a qualsevol oficina de correus, o bé a partir d'aquest tràmit en línia. Aquesta via de presentació electrònica requereix que t'identifiquis digitalment, amb un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.