Trobades amb els governs municipals

Reunions del vicepresident Jordi Sánchez amb les alcaldies metropolitanes

Reunions del vicepresident Jordi Sánchez amb les alcaldies metropolitanes

L'objectiu d'aquestes reunions és explicar el calendari del procés de redacció i aprovació del PDU metropolità i compartir la voluntat d'aprovar-lo inicialment a finals d'aquest any.

La proposta del PDU metropolità es va presentar a la Comissió de Govern i la Comissió Informativa del PDU a finals novembre. Ara la previsió és de fer arribar un primer document complet abans de l'abril a tots els ajuntaments per enfortir el consens tècnic. Amb el retorn de les observacions corresponents, la voluntat és elaborar el document que s'ha de portar a l'aprovació inicial.

Aquestes reunions polítiques pretenen constatar, validar i sobretot donar suport a la feina tècnica conjunta que s'està duent a terme, que en bona part és la base perquè aquest Pla esdevingui un document coral, compartit i consensuat.

Es preveu que aquestes trobades, en format presencial o telemàtic, s'allarguin fins a l'estiu.