Trobades internacionals

Trobades internacionals

Intercanvi de coneixement amb Manchester i Sheffield

El passat 10 de desembre de 2020, en el marc del conveni de cooperació entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Greater Manchester, es va convidar el PDU a participar en una sessió tècnica d'intercanvi de coneixement.

Concretament, Greater Manchester està començant a redactar un Pla de desenvolupament urbanístic, que presenta similituds amb el Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Diversos membres del PDU —Mireia Peris, Javier Ortigosa i Judith Recio— van participar en una sessió en la qual van presentar l'Avanç del PDU. De la mateixa manera, els membres de l'equip de Planificació Estratègica de Greater Manchester van explicar el seu enfocament del nou Pla de desenvolupament urbanístic, en què destaca la incorporació de nous habitatges i llocs de treball, la promoció d'infraestructures de transport públic i la lluita contra el canvi climàtic.

Aquestes sessions enriqueixen el coneixement i permeten veure diferents maneres d'actuar davant dels reptes urbanístics del segle XXI. En aquesta mateixa línia, al mes de novembre vam col·laborar en una sessió del màster de paisatgisme que organitza la Universitat de Sheffield, juntament amb l'equip tècnic de Barcelona Regional i l'Ajuntament de Barcelona.