EXPOSICIONS

Amb la vocació d'apropar el PDU als ciutadans, es posa a disposició la informació més destacada sobre les diferents exposicions relacionades amb el PDU, amb tots els materials disponibles i una síntesi del relat expositiu de cada una.