"Imagina Badia" rep l'accèssit del premi Catalunya Territori Enric Lluch 2020

Imagina Badia

El Pla d'acció integral de Badia del Vallès guardonat amb aquest premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT)

Els serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona van elaborar el Pla en col·laboració amb l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc de la xarxa sub>urban. Reinventing the fringe, del projecte europeu URBACT. "Imagina Badia" va ser codissenyat per un grup de persones molt divers, format per tècnics de l'administració, veïns i representants de la societat i entitats locals, i també amb les aportacions de la resta de ciutats de la xarxa europea.
En un procés que va durar dos anys, primer tots els implicats van unir esforços per trobar un espai comú de discussió, en el qual tècnics i ciutadans poguessin compartir coneixements. A partir d'aquí, es va poder fer una diagnosi compartida i establir objectius, estratègies i accions integrals en els àmbits urbanístic, social, ambiental i econòmic, amb el propòsit de transformar Badia del Vallès en una ciutat més connectada, saludable i inclusiva, en un marc temporal de 30 anys. El projecte de Badia del Vallès es va desenvolupar en paral·lel i de manera coordinada amb la redacció de l'Avanç del PDU metropolità, i els resultats han servit per enriquir les propostes del PDU, tant pel que fa a metodologia com a contingut.
El pla d'acció integral (PAI) parteix dels reptes globals basats en les línies de treball principals de la xarxa URBACT, tant a escala local com europea. Concretament, proposa quatre línies estratègiques: millorar la connectivitat i la relació amb el territori, millorar l'estructura de mobilitat, intensificar i reprogramar l'espai públic i, finalment, posar en valor el patrimoni cultural i natural. Totes les línies es van desplegar en una bateria d'accions pensades per posar-se  en marxa de manera progressiva i en funció de les oportunitats de cada moment, per tal de garantir la capacitat d'adaptació i possibilitar la rectificació dels objectius marcats segons les necessitats.
El jurat ha atorgat el premi en reconeixement de la rellevància del Pla per orientar la millora urbana d'un polígon residencial des de l'òptica social, econòmica i ambiental, per generar i compartir coneixement amb altres ciutats i ciutadans europeus, per la qualitat formal i la gran voluntat comunicativa i, especialment, per l'estratègia de construcció mitjançant el codisseny i la cocreació amb l'objectiu de conformar una visió dels residents de Badia i per als residents de Badia.