Directrius urbanístiques del PDU i síntesi de l'Avanç

DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES DEL PDU I SÍNTESI DE L'AVANÇ

El dijous 5 de març es va fer l'acte de presentació dels quaderns 14, 15 i 16 i de la publicació de la síntesi de l'Avanç.

L'acte va coincidir amb la sessió de cloenda del procés de participació de l'Avanç del PDU metropolità, a l'espai L'Harmonia de l'Hospitalet de Llobregat.

Amb aquests tres nous números es conclou la part de la col·lecció "Quaderns del PDU metropolità" dedicada a la difusió de les directrius urbanístiques. Aquesta subcol·lecció constitueix el fonament de coneixement tècnic sobre el territori metropolità, després de la realització dels workshops de preparació per a la redacció del Pla director urbanístic (PDU). Als quaderns 14, 15 i 16 s'hi presenten les directrius urbanístiques que fan referència a la infraestructura verda metropolitana, a la mobilitat i infraestructures del transport i al metabolisme urbà, i en cadascun d'ells s'aborden els diferents reptes a què s'enfrontaran aquests espais de l'àrea metropolitana de Barcelona durant els propers anys. El darrer número de la col·lecció que s'ha presentat recull una síntesi que destil·la el contingut de l'Avanç del PDU metropolità i estarà disponible properament. 

El núm. 14 de Quaderns_PDU metropolità, Infraestructura verda metropolitana, proposa una lectura de la metròpolis concebuda des de la xarxa d'espais oberts, invertint així la mirada respecte a la pràctica que ha estat l'habitual.

El núm. 15 de Quaderns_PDU metropolità, Mobilitat i infraestructures del transport, remarca la importància de la coordinació entre la planificació urbanística i la planificació de la mobilitat, explicant els motius d'aquesta necessitat de coordinació i els beneficis que se'n poden extreure.

El núm. 16 de Quaderns_PDU metropolità, Metabolisme urbà, introdueix els principis bàsics i el model metabòlic de la metròpolis i presenta els principals problemes i oportunitats de millora, tot incidint en els objectius i estratègies que es poden assolir des de l'urbanisme.

Els Quaderns es poden consultar digitalment al web del PDU, Metròpolis Barcelona.