Els instruments de regeneració urbana i naturalització de l’àrea metropolitana de Barcelona s’expliquen a la UIK

Els instruments de regeneració urbana i naturalització de l’àrea metropolitana de Barcelona s’expliquen a la UIK

El passat 20 de juliol, Jac Cirera, tècnic del Pla director urbanístic metropolità (PDUM), va explicar el Pla al curs Transformación, Regeneración y Naturalización del entorno urbano e industrial, organitzat per NAIDER en el marc dels cursos d’estiu de la UIK

El curs, que es va dur a terme el 20 i el 21 de juliol a Donostia, va aplegar set ponències que tenien com a objectiu donar a conèixer els nous paradigmes de l’urbanisme sostenible, aportar exemples d’implementació d’eines i estratègies de regeneració urbana i conscienciar sobre la naturalització urbana i els seus beneficis.

En aquest context, la ponència del PDUM es va centrar a difondre les principals propostes del Pla pel que fa a mobilitat, habitatge, infraestructura verda i transició ecològica, tot destacant la importància d’adoptar un enfocament metabòlic a l’hora d’establir models de desenvolupament urbà. Aquest nou enfocament des del funcionament de la metròpolis a través del fluxos d’energia, materials, mobilitat i les seves externalitats, s’hauria de fer no només en la planificació urbanística, sinó també en altres qüestions com els hàbits de consum de la població o la tecnologia.

També es va subratllar la necessitat d’un model de desenvolupament basat en les capacitats del territori i el reciclatge urbà, que impulsi la transformació i la regeneració urbanes, tal com promou el PDUM.

Finalment, es van exposar una sèrie d’oportunitats de regeneració del metabolisme urbà a través dels serveis ambientals, la intermodalitat del transport, l’anàlisi del comportament energètic del teixit residencial i els recursos alternatius del cicle urbà de l’aigua.