Entrega de Premis Catalunya de Territori - Enric Lluch

Entrega de Premis Catalunya de Territori - Enric Lluch

El Pla d'acció local de Badia del Vallès "ImaginaBadia" rep l'accèssit d'aquests guardons

Com ja vam avançar el mes de maig, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori ha atorgat un accèssit al Pla d'acció local de Badia del Vallès en la convocatòria de l'any 2020 dels Premis Catalunya de Territori - Enric Lluch.

En representació de l'Ajuntament de Badia del Vallès han assistit a l'esdeveniment Josep Martínez, tercer tinent d'alcaldia de l'Àrea de Ciutadania i Drets Civils, i Daniel Serrano, regidor de Participació Ciutadana i tècnic municipal de Badia del Vallès. En nom de l'AMB hi han assistit Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques, i Isabel Tomé, arquitecta del Servei de Redacció del Pla Director.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va proposar aquesta candidatura al premi de l'SCOT perquè creu en l'aposta de les administracions per desenvolupar noves formes de fer basades en la coproducció i la visió integral. En aquest sentit, tot i la dificultat i la complexitat, aquesta aposta ha demostrat que els resultats del projecte no han servit només per enriquir les propostes del Pla d'acció en conjunt –que han assolit un alt grau de qualitat– sinó que els seus beneficis han transcendit l'àmbit de l'urbanisme i han permès als ciutadans de Badia tenir una nova visió de si mateixos i del seu futur.

El Pla d'acció integral Imagina Badia és un document estratègic amb un marc temporal de trenta anys pensat per transformar Badia del Vallès en una ciutat més connectada, inclusiva i saludable mitjançant estratègies de cocreació i codisseny.