Participació de l'equip del PDU metropolità en la reflexió sobre el sistema alimentari

Participació de l'equip del PDU metropolità en la reflexió sobre el sistema alimentari

Presentació del 1r Pla d'acció per a l'alimentació sostenible 2020-2023

Aprofitant l'impuls de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible Barcelona 2021, l'AMB ha elaborat el Pla d'acció per a l'alimentació sostenible 2020-2023, que ha de servir per ordenar les principals polítiques i accions que la institució desenvoluparà en relació amb el sistema alimentari.

Aquest Pla es va presentar als municipis metropolitans el 24 de març en una sessió en línia, organitzada en tres blocs, en la qual es van apuntar les polítiques alimentàries de l'AMB, es van explicar els principals eixos de treball i accions del Pla, i, per finalitzar, es va comentar el paper dels municipis en el projecte. En el segon bloc de la sessió hi va participar Annalisa Giocoli, tècnica del Servei de Redacció del Pla Director, que es va centrar en el conjunt d'accions que es poden dur a terme des de l'urbanisme.

També relacionat  amb el sistema alimentari sostenible i l'urbanisme, el Servei de Redacció del Pla Director va presentar la ponència "La perspectiva de sistema alimentario en el Plan Director Urbanístico del Área Metropolitanta de Barcelona"  en el seminari web "Planeamiento urbanístico de sistemes alimentarios agroecológicos". La ponència va tractar les diferents línies d'acció relacionades amb el sistema alimentari que s'estan desenvolupant dins del Pla director urbanístic metropolità.