Participació del PDU metropolità al Seminari Tècnic Local

Participació del PDU metropolità al seminari tècnic local

El Servei de Redacció del Pla Director presenta la ponència "De carreteres a avingudes, l'evaporació del trànsit".

En el marc del Seminari Tècnic Local que la Federació de Municipis de Catalunya organitza anualment, l'AMB, representada pel Servei de Redacció del Pla Director, ha tornat a ser convidada a participar en l'edició d'aquest any amb la ponència "De carreteres a avingudes, l'evaporació del trànsit". L'encarregat de desenvolupar-la ha estat un dels seus tècnics, Javier Ortigosa, enginyer de camins, canals i ports.
La ponència es va estructurar en dues parts. A la primera, orientada a explicar diferents conceptes relacionats amb mobilitat i evaporació del trànsit, es va parlar de la influència de la densitat i els usos en la mobilitat, de la demanda d'aquesta en relació amb l'economia del transport, del concepte de demanda induïda i, finalment, del concepte d'evaporació del trànsit. A la segona part es va presentar el concepte d'avinguda metropolitana, introduït a l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità com un dels elements que han de conformar l'estructura urbana. En aquest apartat es va parlar del global de l'estructura metropolitana, de diferents aspectes de la diagnosi presentada a l'Avanç del Pla director, i d'algunes qüestions que cal considerar en el redisseny i transformació de la malla viària.
Consulta el contingut gràfic de la presentació.