DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL

Consulta i descarrega’t els documents de l’aprovació inicial del PDU metropolità. Un document organitzat en dotze volums i una síntesi explicativa.

IMG

En aquest enllaç es fa constar que la relació de documents del PDUM que figuren a continuació són els que han derivat de l'aprovació per part del Consell Metropolità, en sessió extraordinària de data 21 de març del 2023, publicat al BOPB el 3 d'abril del 2023, al DOGC el 12 d'abril del 2023 i al BOE el 20 d'abril del 2023, per tal de fer la difusió pública que exigeix l'acord d'aprovació.