Abel Porcar Badal

Arquitecte
Abel Porcar Badal
Arquitecte per l'ETSAB, 2006
Postgrau en pràctica del planejament urbanístic Postgrau Arquinmo en direcció d'operacions immobiliàries
Director del departament de planejament urbanístic de Batlle i Roig des de l'any 2006
Participació en la concepció i desenvolupament de diverses operacions urbanístiques a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: sector Batlló-Magòria, 22@, PDU de les Àrees Residencials Estratègiques, estudis de l'àmbit funcional del parc de Collserola