Ainhoa de Anduiza Fernández-Castañeda

Estudiant d'arquitectura AMB (fins maig 2023)
Ainhoa de Anduiza Fernández-Castañeda

Estudiant del Màster habilitant d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i graduada l’any 2022 a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sant Sebastià (ETSASS).

Ha col·laborat en projectes de cooperació al desenvolupament formant part del programa ‘Gaztenpatia’ a Chisec (Guatemala) on ha realitzat anàlisis territorials i culturals tenint en compte diferents aspectes comunitaris. Va participar en el treball ‘Anàlisi de les tipologies residencials històriques rurals del País Basc: Elaboració d’una nova metodología i models d’intervenció’, publicat l’any 2021. Posteriorment, va col·laborar amb l’estudi ADI! Bulegoa realitzant projectes d’edificació, espai públic i urbanisme.

Des de l'octubre de 2022 fins al maig de 2023, s'incorpora a l'equip de redacció del Pla director urbanístic metropolità com a estudiant en pràctiques donat el seu gran interès per l'urbanisme i la planificació estratègica territorial.

On ha participat

Equips de treball