Albert Arias Sans

Geògraf Director del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona. Barcelona Activa
Albert Arias

On ha participat

Comissions