Albert de Pablo Ponte

Arquitecte
Albert de Pablo
Barcelona 1955. Arquitecte, especialitzat en urbanisme per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 1978; i Màster en Intervenció Ambiental per la Universitat de Barcelona 1994.

Es dedica professionalment a la planificació, l'ordenació i la gestió urbanes. És consultor en matèria d'ordenació urbana i gestió urbanística. En els darrers deu anys ha treballat en la diagnosi de diversos planejaments urbanístics en vigor, en teixits de baixa densitat amb dèficits urbanístics, i en la reactivació de teixits industrials i d'activitat econòmica.

És director d'Interlands® des de la seva constitució 1994. En aquest marc professional ha redactat i desenvolupat plans i projectes urbanístics d'abast i escala molt diversos; així com plans i estudis sectorials relacionats amb els aspectes socio-econòmics dels plans, amb els seus aspectes ambientals, i amb els fluxos i les xarxes urbanes.