Alexandra Quesada Serrano

Arquitecta AMB
Alexandra Quesada Serrano
Direcció  de Serveis d'Urbanisme

Arquitecta per l'ETSAB-UPC (2002) i Màster Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics (2010). Ha treballat en el món de l'arquitectura pel sector privat per a empreses i amb despatx propi, i en el sector públic en l'àmbit de l'urbanisme, l'habitatge i la planificació urbanística. 

A partir de 2007 va treballar a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'ETSAB, i posteriorment als Serveis Territorials d'Urbanisme de la DGU elaborant informes per a la CTU de Barcelona.

La seva relació amb l'AMB s'inicia l'any 2012 amb la publicació Quaderns 2 - Anàlisi de les modificacions del PGM. Des de 2016 forma part del Servei de redacció del Pla director, en temes d'habitatge, teixits residencials i normativa.