Amador Ferrer Aixalà

Arquitecte UPC
Amador Ferrer Aixalà
Doctor Arquitecte, UPC. Premio Nacional de Urbanismo, 1983
Director d'Edificació i Patrimoni, ajuntament Barcelona, 1988-1992
Director Adjunt, Gabinet d'Estudis Urbanístics, 1993-1998
Director d'Urbanisme, Ajuntament Badalona, 1999-2003
Coordinador Urbanisme, AMB, 2004-2011
Professor titular d'Urbanisme, ETSAB, UPC, 1971-1985
Professor d'Urbanisme, URL, des de 2000
Senior Fellow, Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, Baltimore
Membre del Board, International Urban Fellows Association  (IUFA)
Estudi AFAC (des de 2004): Projectes: Parc Logístic MANGO (2005)
Projecte ZAC- Docks (Paris, 2007), Projecte Marché aux Puces, (Paris, 2015) 
Autor de Els polígons de Barcelona (1996); Transformig Barcelona  (London & New York, 2004); Barcelona. Portrait de ville (París 2012)